Adatbank.ro / történeti források  / Paál Árpád kézirathagyatéka
nyomtat

megoszt

történeti források

Bevezető
Tanulmányok
Publicisztikai írások
Közéleti tevékenységének iratai
Előadások
Naplók
Szépirodalmi munkák
Jegyzetek, vázlatok, fogalmazványtöredékek
Levelezés
Személyes iratok
Kisnyomtatványok
Hírlapok, újságkivágások
Idegen kéziratok a hagyatékban
Időrendi mutató
Név- és elnevezésmutató
Rövidítésjegyzék
Zusammenfassung
A teljes kézirathagyaték